22 May 2012

Current LIVE ratings


Current LIVE ratings

#NameRating+/−GamesAge
1Carlsen2835.00.0021 (30.11.1990)
2Aronian2823.2−1.8629 (06.10.1982)
3Kramnik2802.8+1.8636 (25.06.1975)
4Radjabov2784.00.0025 (12.03.1987)
5Anand2783.8−7.2842 (11.12.1969)
6Nakamura2782.6+7.61424 (09.12.1987)
7Karjakin2779.00.0022 (12.01.1990)
8Caruana2772.0+2.01419 (30.07.1992)
9Morozevich2769.00.0034 (18.07.1977)
10Ivanchuk2767.4+3.41043 (18.03.1969)
11Grischuk2761.00.0028 (31.10.1983)
12Topalov2752.00.0037 (15.03.1975)
13Kamsky2743.8+2.81137 (02.06.1974)
14Wang Hao2741.7+3.7822 (04.08.1989)
15Svidler2741.00.0035 (17.06.1976)
16Tomashevsky2738.00.0024 (01.07.1987)
17Gashimov2737.00.0025 (24.07.1986)
18Adams2736.7+8.7540 (17.11.1971)
19Jakovenko2736.00.0028 (28.06.1983)
20Gelfand2734.2+7.2843 (24.06.1968)
21Bologan2732.4+16.4940 (14.12.1971)
22Leko2729.7+6.7732 (08.09.1979)
23Ponomariov2726.00.0028 (11.10.1983)
24Mamedyarov2726.00.0027 (12.04.1985)
25Dominguez2725.00.01028 (23.09.1983)
26Jobava2722.1+1.1728 (26.11.1983)
27Nepomniachtchi2717.6+1.61021 (14.07.1990)
28Sasikiran2717.5−2.5431 (07.01.1981)
29Moiseenko2717.5+6.5232 (17.05.1980)
30Wojtaszek2717.00.0025 (13.01.1987)
31Riazantsev2716.3+2.3426 (12.09.1985)
32Fressinet2715.00.0030 (01.11.1981)
33Almasi2713.00.0035 (29.08.1976)
34Malakhov2712.00.0031 (27.11.1980)
35Bruzon2711.00.0030 (02.05.1982)
36Polgar, Judit2709.00.0035 (23.07.1976)
37McShane2708.2+2.2128 (07.01.1984)
38Inarkiev2707.00.0026 (09.12.1985)
39Navara2705.5−0.51227 (27.03.1985)
40Volokitin2704.00.0025 (18.06.1986)
41Short2703.7−1.3546 (01.06.1965)
42Vitiugov2703.00.0025 (04.02.1987)
43Shirov2700.5+2.5139 (04.07.1972)
44Andreikin2700.00.0022 (05.02.1990)

Source: 2700chess.com

No comments:

Post a comment